Điều khoản sử dụng

Bằng cách mua patterns của Hainchan

bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện sau đây:

Những mặt hàng được làm từ các patterns này không được sản xuất hàng loạt. Chúng phải được làm bằng tay bởi cá nhân đã mua mẫu.

Các mặt hàng móc từ patterns của chúng tôi phải được bán trực tiếp cho khách hàng và không bán sỉ cho doanh nghiệp

Các patterns không được thay đổi để tạo ra các sản phẩm khác nhau để bán.

Khi bán một mặt hàng được làm bằng cách sử dụng patterns của chúng tôi, vui lòng ghi thiết kế của Hainchan trong tất cả các danh sách trên Etsy/website, bài đăng trên mạng xã hội và các thông tin liên quan khác về mặt hàng. Vui lòng bao gồm văn bản sau: ‘Pattern by Hainchan.’

Các patterns của chúng tôi có thể được sử dụng cho các workshop trực tiếp, nhưng chỉ sau khi có sự cho phép trước. Mỗi người tham gia hội thảo phải mua patterns một cách riêng lẻ. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ admin@hainchan.com

Việc chia sẻ, bán hoặc phân phối các patterns của chúng tôi, cho dù là file pdf hay bản in, đều bị nghiêm cấm.

Tất cả các yếu tố trong các patterns của chúng tôi, bao gồm cả mẫu móc chính, các từ, hình ảnh, video và hình vẽ trong hướng dẫn, đều được bảo vệ theo luật bản quyền. Chúng tôi có quyền báo cáo, report các trường hợp vi phạm bản quyền mà không thông báo trước. Một lần nữa chúng tôi đánh giá cao sự tôn trọng bản quyền của bạn.