Thông Tin Pháp Lý

Danh tính

Trang web https://www.hainchan.com (sau đây gọi là Trang web của Trang) được xuất bản và vận hành bởi Hain Chan thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH XNK Hainchan một công ty vi mô theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại 09 Lê Công Khai, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, đăng ký tại các mã số kinh doanh của Tổng cục Thuế Chi cục Thuế khu vực Thành phố Thanh Hóa theo số 2802930620.


Đại diện pháp lý: Ông Lê Cường Nguyễn 
Số đăng ký: 2802930620
Mã số thuế: 2802930620
Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 29/03/2021 
Cục thuế phụ trách: Chi cục thuế Thành phố Thanh Hóa 
Điện thoại: 0974468394

Liên hệ

Email qua biểu mẫu liên hệ hoặc qua địa chỉ email: admin@hainchan.com

DMCA

VK-DMCA36693845

Thiết kế

Trang web được thiết kế bởi Hain Chan. 

Tổ chức

Trang web Hosting được cung cấp bởi:

Tên công ty: Công ty TNHH PA Việt Nam
Mã số thuế: 0302431595
Địa chỉ: 750 Su Van Hanh (noi dai), 12 phường, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@pavietnam.vn | Điện thoại: 00842862563737

Sở hữu trí tuệ

Trang web là một công việc của tâm trí được bảo vệ bởi pháp luật. Nội dung của nó, bao gồm văn bản, hình minh họa, hình ảnh và bài thuyết trình được bảo lưu nghiêm ngặt theo bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Điều tương tự cũng đúng với cơ sở dữ liệu có trên Trang web. Doanh nghiệp siêu nhỏ Hain Chan cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, có thể hủy bỏ, mà không có quyền cấp phép nội dung của Trang web, để truy cập, điều hướng và sử dụng đơn giản liên quan đến Trang web. Giấy phép này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào khác, đặc biệt là khai thác thương mại các nội dung này.

Các mẫu, hướng dẫn từng bước, từ ngữ, biểu đồ và hình ảnh là bản quyền và sở hữu trí tuệ của Hain Chan. Các mẫu của Hain Chan (hoặc các bộ phận của mẫu) không được sao chép, phân phối hoặc bán lại, dịch, xuất bản, thay đổi, chia sẻ hoặc đăng (để bán hoặc miễn phí) qua internet hoặc ngoại tuyến. Bạn có thể bán các sản phẩm hoàn chỉnh được làm từ mẫu này, với điều kiện là chúng được tự làm thủ công với số lượng hạn chế và vui lòng cung cấp tín dụng cho Hain Chan.

Nhãn hiệu

Tên công ty, nhãn hiệu và dấu hiệu đặc biệt xuất hiện trên Trang web được bảo vệ bởi luật pháp của Pháp và quốc tế. Bất kỳ việc sử dụng, tái sản xuất, phân phối hoặc đại diện cho tất cả hoặc một phần của bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên mà không có sự cho phép bằng văn bản đều bị cấm.

Dữ liệu cá nhân

Để biết thông tin về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tuyên bố chính sách bảo mật của chúng tôi . 

Trách nhiệm hữu hạn

Tôi cố gắng đảm bảo, với khả năng tốt nhất của mình, tính chính xác và kịp thời của thông tin trên Trang web. Tôi bảo lưu quyền sửa và sửa đổi nội dung của Trang bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khách hàng có trách nhiệm xác minh thông tin được cung cấp trên Trang bằng các phương tiện khác, kể cả bằng cách liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi từ chối mọi trách nhiệm (a) đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin có sẵn trên Trang web, (b) đối với các thiệt hại do sửa đổi thông tin trên Trang web gây ra bởi một hành vi gian lận có thể xảy ra do một phần ba và (c) cho bất kỳ thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kể nguyên nhân, nguồn gốc, bản chất hoặc hậu quả, gây ra bởi lý do truy cập của bất kỳ ai vào Trang web hoặc không thể truy cập vào nó, cũng như việc sử dụng Trang web và / hoặc tín dụng được cấp cho bất kỳ thông tin nào trực tiếp hoặc gián tiếp từ thông tin sau. Các giới hạn trách nhiệm nêu trên không được áp dụng trong trường hợp hành vi sai trái thô thiển hoặc cố ý của doanh nghiệp vi mô và / hoặc tử vong của người tiêu dùng hoặc gây thương tích cho người tiêu dùng do lỗi của doanh nghiệp vi mô.